Met Ronald op reis

Wie reist ...


Wie reist heeft altijd iets te vertellen

De Duitse dichter Matthias Claudius schreef in 1786 'Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen'. Vrij vertaald: 'Wie reist heeft altijd iets te vertellen. En zo is het natuurlijk. Een ander citaat over reizen: 'Een investering in een reis, maakt je rijker'. Rijker in het ontmoeten van culturen, opdoen van herinneringen en het bezichtigen van bezienswaardigheden. Of het nu het moment was waarop de gids mij in Uganda op de schouder tikte en zei: Kijk daar zit een gorrila in de boom? Of het moment dat ik voor de eerste keer met eigen ogen de hoogte zag van de piramides van Egypte of de aankomst in Tokyo na een honderd daagse autorit vanuit Amsterdam. Een kleine greep uit prachtige herinneringen.


Ronald op Reis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overzicht reisverslagen

Van iedere reis is een uitgebreid reisverslag beschikbaar. Kijk alle reisverslagen op www.reisavonturen.eu. In totaal zijn er zestig reisverslagen opgenomen van bijna honderd landen. In totaal zijn meer dan 1.000 reisdagen beschreven. Veel leesplezier!

Togo & Benin
Reisavontuur naar Togo en Benin
Een rondreis van twee weken door Togo en Benin

"; Lees het reisverslag
Wereldreis
Reisavontuur rond de wereld
Een wereldreis van Amsterdam naar Tokyo en van Los Angeles naar New York

"; Lees het reisverslag
Rondreis Europa
Reisavontuur door Europa
Vier weken met de auto door Europa van Albanië tot Moldavië

"; Lees het reisverslag
Niew Zeeland
Reisavontuur naar Fiji en Nieuw Zeeland
Zes weken rondtrekken over Fiji en Nieuw Zeeland

"; Lees het reisverslag

Weblog


Let op: Dit is niet het meest recente bericht; Klik hier om naar het nieuwste bericht te gaan

Varen door Alde Feanen

27
June
2021
By: Ronald
Post on : Sunday June 27th 2021 | Post by : Ronald

Het Nationale Park de Alde Feanen is een bijzonder natuurgebied. Het gebied bestaat uit moerasbossen, kleine sloten en meren, weilanden en rietland. Met een vissersbootje varen we door het gebied. We varen door smalle slootjes van plas naar plas. Wat een heerlijke omgeving. Voor ons zeilen twee skûtsjes. We wijken tijdig uit voor de grote zeilschepen. Na drie uur hebben we de meeste doorsteekjes in het natuurgebied gehad. We meren de boot weer aan

Aan boord

26
June
2021
By: Ronald
Post on : Saturday June 26th 2021 | Post by : Ronald

Het natuurgebied Alde Feanen bestaat uit veel water. Wat is er dan mooier om te overnachten op een schip. Heidi en Douwe hebben dit voorjaar de rondvaartboot MSK Friesia omgebouwd tot Bed and Breakfast. Onze kamer is op het bovendek, beneden zijn nog twee kamers. Het gemeenschappelijk toilet en douche is ook op het onderdek. 's Avonds genieten we op het terras op het dek van de ondergaande zon. Wat een uitzicht.

Het planetarium van Franeker

26
June
2021
By: Ronald
Post on : Saturday June 26th 2021 | Post by : Ronald

Voor het stadhuis staat een monument van Eise Eisinga. Om aan te tonen dat de aarde niet zou vergaan, doordat verschillende planeten te dicht bij elkaar stonden, zoals beweerd werd, bouwden hij in 1774 een planetarium in zijn woonkamer. Hij liet zien hoe de banen van de verschillende planeten lopen en hoe planeten zich ten opzicht van elkaar verhouden. Het planetarium van Eise Eisinga is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Door middel van tandwielen draaien de planeten minuscuul om elkaar. Het is verbazingwekkend hoe hij in die tijd er in slaagde het planetarium zo nauwkeurig na te maken. Begin 1800 kreeg hij bezoek van Koning Willem I. De eerste koning van de Nederlanden was zo onder de indruk dat hij de staat het planetarium liet aankopen. Later ging het over in de handen van de stad Franeker. Hierdoor kan tot vandaag het planetarium getoond worden aan publiek. Met verbazing kijk ik naar het plafond in de kleindecwoonkamer. Ik zijde zon en de aarde. Ook de andere planeten zijn aangegeven. Een mechanisme geeft de exacte datum aan. Het jaartal staat op een plank die ieder jaar verschoven wordt. Iedere twintig jaar moeten de jaartallen op de plank aangepast worden. Eise heeft een uitvoerige beschrijving gemaakt hoe men zijn planetarium moest onderhouden. Hoe bijzonder!

De Brandaris op Terschelling

25
June
2021
By: Ronald
Post on : Friday June 25th 2021 | Post by : Ronald

De veerboot van de firma Doeksen vaart voorzichtig de vaargeul in naar de haven van Terschelling. Het schip manoeuvreert tussen de zandbanken door. Langzaam komt het eiland Terschelling dichterbij. De vuurtoren, de Brandaris, steekt boven het dorpje West Terschelling uit. De Brandaris is de oudste nog werkende vuurtoren van Nederland. De toren werd in 1594 gebouwd in hetzelfde jaar waar Willem Barentz aan zijn eerste tocht begon. Eerder gebruikte men vuurbakens. Ook werd een toren van Sint Brandarius gebruikt om schepen te leiden. De eerste vuurtoren stortte in zee, doordat het eiland aan de westzijde afkavelde. Uiteindelijk besloot men tot de bouw van de 52,5 meter hoge toren. Deze toren doet nog altijd dienst om de scheepvaart de juiste richting te wijzen.

Historisch Harlingen

24
June
2021
By: Ronald
Post on : Thursday June 24th 2021 | Post by : Ronald

Voor veel toeristen is Harlingen alleen het vertrekpunt naar de eilanden Vlieland en Terschelling. Het stadje heeft echter zoveel meer te bieden. De stad heeft zich in 1157 ontwikkeld rond het klooster Ludingakerke in het dorp Almenum. Door grachten te graven rond het klooster speelde het klooster en de stad een belangrijke handelsfunctie. In 1234 kreeg Harlingen stadsrechten. In de zestiende eeuw werd de stad uitgebreid met de Noorderhaven en later ook de Zuiderhaven. Prachtige gildenhuizen, kapiteinswoningen en pakhuizen verrezen langs de havens. Het stadhuis van Harlingen is nog altijd het mooiste pand langs de Noorderhaven.

Van Workum naar Sneek

23
June
2021
By: Ronald
Post on : Wednesday June 23rd 2021 | Post by : Ronald

Wandelen door het Friese landschap. Vandaag wandel ik een etappe van het Groot Frieslandpad. Een wandeling van Workum naar Sneek. Workum heeft in 1399 stadsrechten gekregen en behoort daarmee tot de Friese elf steden. De wandeling start aan de Merk, het centrale plein van de stad. Hier staat het voormalige stadhuis, de oude waag en de Sint Gertrudiskerk. Net buiten Workum wandel ik het Brekkenpad op. Een smal pad dwars door een natuurgebied. Links van mij moerassige rietvelden, rechts meren afgewisseld met riet. Een ideale plek voor vogels. Net onder Blauwhus start een Kerkepad. Een smalle strook dwars door de weilanden. Het pad wordt duidelijk niet vaak gebruikt. Het is modderig en staat soms zelfs onder water. Het is echter een schitterend pad van kerkdorp naar kerkdorp. Het laatste stukje loopt van IJlst naar Sneek. Ik passeer molden de Rat. Na zeven uur wandelen loop ik Sneek weer binnen. Ik heb bijna dertig kilometer gelopen. Op een terras bestel ik een bier. Heerlijk.Post on : Sunday June 27th 2021 | Post by : Vera
Een heel andere vakantie dan anders hé

Post on : Tuesday June 29th 2021 | Post by : Ronald
Zeker, maar Nederland is ook erg mooi
Stavoren en Hindeloopen

22
June
2021
By: Ronald
Post on : Tuesday June 22nd 2021 | Post by : Ronald

Stavoren is een Voormalige Hanzestad. De stad kreeg als eerste Nederlandse stad stadsrechten. Hiermee is de stad ook een van de elf Friese steden. Tot 1979 heette de stad Staveren. In dat jaar besloot men de naam te veranderen in Stavoren omdat dit vooral herkenbaarder was. In de haven staat het Vrouwtje van Stavoren. Het standbeeld van de weduwe kijkt over zee. Het verhaal gaat dat zij een rijke vrouw was, maar alles verloor. Zij kijkt over de zee naar de terugkomst van de vissersvloot. Ook het tien kilometer noordelijker gelegen Hindeloopen is een van de Friese elf steden. Met 870 inwoners behoort het tot een van de kleinste steden. In het kleine centrum zijn veel bezienswaardigheden. Het voormalige stadhuis, de oude vissershaven en de Hindeloopen sluis. Het is heerlijk door de smalle straatjes te dwalen.

De waterpoort van Sneek

21
June
2021
By: Ronald
Post on : Monday June 21st 2021 | Post by : Ronald

De waterpoort van Sneek is het symbool van de stad. De poort bestaat uit twee achtkantige torenspitsen, met daartussen een brug over de vaart. De poort is in 1492 gebouwd als onderdeel van de stadsmuur om Sneek. In 1613 verviel de militaire functie van de poort en werd de poort verbouwd. Bij deze verbouwing kreeg de poort haar huidige uiterlijk. De binnenstad van Sneek bevindt zich binnen de stadsgrachten. Het oudste gebied ligt rondom de terp waarop de Martinikerk staat. De eerste bouw van deze kerk dateert uit de tiende eeuw. Sneek is de eerste plaats van de vakantie door Friesland en Groningen van Marco en mij. De komende dagen zal ik jullie via berichtjes (ik stuur ze niet allemaal per mail door) op de hoogte houden uit het hoge noorden.Post on : Tuesday June 22nd 2021 | Post by : Huibert en Danielle
Leuk! Wat heb ik hier veel gespeeld en bouwpakketten van gemaakt. Mijn Oma woonde een stukje naar links bij die witte brug in dat witte huis.

Post on : Saturday July 3rd 2021 | Post by : Ronald
Leuk, een mooie stad om te zijn
Fort de Vechten bij Bunnik

19
June
2021
By: Ronald
Post on : Saturday June 19th 2021 | Post by : Ronald

In 1867 werd de opdracht gegeven op Fort de Vechten te bouwen nabij het huidige Bunnik. Het fort diende als verdediging van Utrecht. Het fort moest één van de hoger gelegen doorgangen verdedigen tussen de waterlinie. In het fort bezoek ik het Waterliniemuseum. Uitgelegd wordt hoe de Nederlanden beschermd konden worden met een netwerk van polders. Bij een aanval kon men de polders onder water zetten. Net genoeg om geen manschappen door te laten en net te weinig om scheepvaart mogelijk te maken. Op de doorgangen tussen de polders verrezen forten. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog was de nieuwe waterlinie een stevig wapen. Waarschijnlijk droeg de angst voor deze lastig te overwinnen linie bij dat de Nederlandse neutraliteit tijdens de oorlog stand hield. Ik sluit mijn museumbezoek af met een virtuele parachutesprong. Ik neem plaats in een stoeltje en krijg een VR bril op. Even later waan ik mij op grote hoogte zwevend in de lucht. Onder mij zie ik hoe de waterlinie werkte en hoe het water over het land stroomde. Een leuke en leerzame ervaring.Post on : Saturday July 31st 2021 | Post by : Ronald
Vorige week is de Nederlandse waterlinie officieel aangemerkt als Werelderfgoed. Leuk om hier eerder dit jaar al geweest te zijn
Het oude stadhuis van Woerden

16
June
2021
By: Ronald
Post on : Wednesday June 16th 2021 | Post by : Ronald

Direct wanneer ik het station uit loop, zie ik het kasteel van Woerden staan. Het kasteel werd in 1415 in opdracht van Hertog Jan van Beieren gebouwd. Tegenwoordig is het in gebruik als restaurant. Het kasteel vormde samen met de vestingmuren en de gracht de verdediging van de stad. In het oude centrum staan nog veel oude panden. Het voormalige stadhuis is waarschijnlijk het mooiste gebouw van Woerden. Het dateert uit 1501 en is gebouwd in laat Gotische stijl. Tegenwoordig is het Stadsmuseum gevestigd in dit historische pand. De Petruskerk aan het kerkplein is door de eeuwen heen verschillende keren verwoest door brand. De huidige vorm dateert uit 1675. Achter de watertoren ligt het park aan de singel. In een hoekje ligt de Joodse begraafplaats. Na een uurtje heb ik de hoogtepunten van Woerden bekeken. Een verrassend leuke stad.

Wandelen langs de Waddenzee

05
June
2021
By: Ronald
Post on : Saturday June 5th 2021 | Post by : Ronald

Het meeste noordelijke deel van het Hollands kustpad loopt van Callantsoog naar Den Oever. De route loopt tussen de weilanden door en over grasdijkjes. Door de regen vannacht is het hoge gras nat. Mijn schoenen blijven niet droog. De omgeving is prachtig. Ik passeer de vlotbrug van ’t Zand. Ik stop speciaal even om te kijken hoe de brug werkt. Twee pontons schuiven onder de oprijplaten. Een voorbijgangster legt uit dat men in de 19de eeuw niet zo’n grote overspanning kon maken. Met pontons kon het wel. De houten exemplaren zijn inmiddels vervangen door stabielere varianten. Halverwege de route kom ik in Ewijcksluis. Hier ligt een gezellig hotel waar ik overnacht. De volgende dag wandel ik langs de oevers van het Amstelmeer. Enkele schapen kijken verschrikt op wanneer ik passeer. Het laatste stukje naar Den Oever loopt over de dijk van de Wieringermeer. Rechts van mij die ik de polder, links zie ik de Waddenzee.

Stadswandeling Amersfoort

02
June
2021
By: Ronald
Post on : Wednesday June 2nd 2021 | Post by : Ronald

Grappig eigenlijk. Amersfoort, ik ben er zo vaak langs gereden, maar nog nooit in het centrum van de stad geweest. Direct wanneer ik de gracht van de oude binnenstad over steek zie ik de 98 meter hoge Onze Lieve Vrouwetoren. Ik volg het water naar de Koppelpoort. Deze poort was vroeger onderdeel van de stadsmuur. Het water van de Eem rivier stroomde onder de poort door. Via de Havik met veel oude huizen kom ik op de Groenmarkt. Terrassen worden net opgebouwd naast de Sint-Joris kerk. Ik loop om de kerk en kom in de Langstraat. Aan het einde van deze winkelstraat staat de Kamperbinnenpoort. Minder indrukwekkend als de Koppelpoort, maar zeker de moeite waard. In de wijk achter de poort ligt het hofje van Puth. Tuinmannen zijn net met het onderhoud van de tuin bezig. Ze hebben nog wel wat te doen. Ik voel mij een beetje schuldig dat ik niet gezien had dat ze al twee dagen in de tuin gewerkt hebben. Ik loop door naar de stadsmuur. Een deel van de tweede stadsmuur is hier bewaard gebleven. Via de muurhuizen, huizen gebouwd op de restanten van de eerste stadsmuur loop ik weer terug. Met het passeren van een poortje onder één van de muurhuizen sluit ik mijn stadswandeling door Amersfoort af. Een leuke en verrassende stad

De paleistuin van t Loo

30
May
2021
By: Ronald
Post on : Sunday May 30th 2021 | Post by : Ronald

Stadhouder Willem III kocht in 1684 het Middeleeuwse kasteel Het oude Loo. Toen hij enkele jaren later koning van Engeland werd, liet hij het paleis uitbreiden en de paleistuin aanleggen. Tot 1975 was het paleis eigendom van de Koninklijke familie. Sinds 1984 is het paleis als museum te bezichtigen. Het museum is momenteel voor een grootschalige renovatie gesloten. De paleistuin is wel open. De tuin is symmetrisch aangelegd met goed onderhouden perkjes, waterpartijen en beelden. Een Holland classicistisch ontwerp met Franse invloeden. De tuin is echt paleis waardig. Gouden beelden bij de fonteinen weerspiegelen in het zonlicht. Bij de colonnades, twee half rond boogoverkappingen, wordt muziek gespeeld. Achter de paleistuin, ligt het paleispark. We volgen de Oranje wandeling rond het meer. Langs de route passeren we een badhuis en een theehuis uit de tijd van Koning Willem I.

Een weekendje Deventer

29
May
2021
By: Ronald
Post on : Saturday May 29th 2021 | Post by : Ronald

Een weekendje in een van de oudste steden van Nederland: Deventer. Al sinds de tiende eeuw speelt de Hanzestad een belangrijke rol in de handel. Het historische centrum van Deventer telt talrijke historische gebouwen. Het centrum van de stad is de Brink. Dominant staat op dit marktplein de Waag. Het Waaggebouw is in 1528 gebouwd met restanten van twee veroverde forten aan de overzijde van de IJssel. Wij overnachten in het centrum in het voormalige St Josef ziekenhuis. De R.K. Pastorie hielp vanaf de 16de eeuw arme mensen wanneer ze ziek waren. Dit groeide uit tot een heus ziekenhuis. In 1897 besloot men de pastorie af te breken en te vervangen door het huidige gebouw. Sinds begin deze eeuw is het historische gebouw een hotel. Wat is er nu mooier dan overnachten midden in Deventer. Tijdens de stadswandeling door het centrum bekijken we het station, de oude begraafplaats, verschillende gildehuizen en de Botermarkt. Net achter de Botermarkt ligt de Proosdij, het oudste stenen huis van Nederland.

Pasen vieren in Oostkapelle

04
April
2021
By: Ronald
Post on : Sunday April 4th 2021 | Post by : Ronald

Het is Pasen 2021 en Nicolette en ik hebben een hotelletje in Oostkapelle geboekt voor de Paasdagen. Vrijdag middag rijden we zuidwaarts. Op de weg is duidelijk te merken dat meer mensen er op uit trekken. Vlak voor Oostkapelle stoppen we even op het eiland Neeltje Jans. Vanaf het eiland hebben we zicht op de Oosterscheldekering. Er staat flink wat wind, maar niet genoeg om de kering te sluiten. Het hotel ligt tegen de duinen aan de rand van Oostkapelle. We wandelen naar het centrum van het dorpje. Zaterdag gaan we wandelen door de natuur rond Oostkapelle op Walcheren. We verblijven vlak bij het strand. Over het strand lopen we naar het natuurgebied Oranjezon. Aan de andere zijde van Oostkapelle wandelen we rond het kasteel Westhove. Na vijf uur lopen zijn we weer bij het hotel. In de namiddag bezoeken we Domburg. We verkennen het plaatsje aan de hand van de Piet Mondriaan wandeling. De kunstenaar verbleef vroeger regelmatig in Domburg. Paaszondag gaan we naar Middelburg. Het is nog goed te zien dat de stad vroeger een belangrijke rol speelde tijdens de VOC periode. Tijdens de tweede Wereldoorlog is Middelburg zwaar beschadigd bij bombardementen. Het is leuk om langs de historische plekken te wandelen. Aansluitend rijden we naar Zoutelande. In deze bekende plek uit het liedje van Bløf, bestellen we iets te eten. We wandelen door de winkelstraat en over de dijk weer terug. Via de kustplaatsen rijden we terug naar Oostkapelle. Heerlijk om zo te genieten van het Zeeuwse landschap.Post on : Monday April 5th 2021 | Post by : Caroline
leuk Nic geniet lekker

Post on : Monday April 5th 2021 | Post by : Cees Janssen
Hoop dat het weer daar goed is. Maar jullie kunnen wel tegen een stootje. Gr.

Post on : Friday April 9th 2021 | Post by : Leo en Diny
Leuk man.Dat de=oen jullie goed.Groet Diny en Leo
Eerdere berichten

Volgen:

Meld je aan en volg de reizen. Je ontvangt een emailtje bij ieder nieuw bericht op de website

Eerdere berichten


2023
De grotten van Jeita
Kruisvaarderskasteel Byblos
1000 jaar oude ceder-bos
De Hammam van Tripoli
Mohammad Al-Amin Moskee (1)
Waterfront Beiroet
Souq van Sidon
Archeologische site Baalbek
Het paleis van Beiteddine
Verrassend Beiroet
Miljonair voor een week (1)
De Refter van de Abdij van Park
De Universiteitsbibliotheek van Leuven
Het watersnoodmuseum
Met Pasen naar Zierikzee
Voor het werk in India
Terug in Delhi
Het past net
Stedentrip Mechelen
Wandelen naar de Haraun Alm
Skiwelt Wilderkaiser Brixental
Dichte mist op de berg
Terug in Kössen
Das Altes Rathaus van Bamberg
Met 24 uur vertraging terug in Nederland
Paradijselijk Zanzibar (1)
Snorkelen vanaf een dhow
De slavenmarkt van Stonetown
We mogen niet vertrekken!
Fietsen door Karatu
de Ngorongoro krater
Tenten omgeblazen
De eindeloze vlakte van de Serengeti
Kamperen aan het Victoriameer
Lake Nakuru National Park
Een flesje voor een glimlach
De Samburu stam
Passeren van de Evenaar
Tientallen olifanten in het Samburu reservaat
Weer terug in Afrika
Happy New Year vanuit Nunspeet

2022
Huis van bewaring in Almelo
De laatste dag in Saudi Arabië (1)
De oude stad van Jeddah
Fontein van Koning Fahd
Een aanrijding !
Het Rijal Al Maa openluchtmuseum
Traditionele huizen in Abha
De Elephant Rock
De Leeuwentombe van Dadan
De tombes van Maiden Saleh
De oude stad van Al Ula
Wadi Al-Disah
Het kasteel van Tabuk
De weg door de woestijn
De oude Omar moskee
De Standing Stones
De citadel van Zaabal
Eten in Saudi Arabie
De kamelenmarkt van Buraydah (1)
Of we koffie met dadels willen?
The Edge of the World
Het Al Masmak fort in Riyadh
Kennismaking met Riyadh
Weekendje Amerongse Berg (2)
Varen door de mangrove
Steencirkels van Wassu
Nationaal park Niokolo Koba
Slaveneiland Janjanbureh
De Gambiaanse hoofdstad Banjul
De stranden van Gambia
Wandelen in de Dolomieten
Het San Marco plein in Venetie
De arena van Verona
De Portici van Bologna
Het kleine landje San Marino (1)
Franciscus van Assisi
De Piazza del Campo van Siena
De torens van San Gimignano
De kathedraal van Florence
De David van Michelangelo
Ponte Vecchio
Fietsen over de stadsmuren (2)
De scheve toren van Pisa (1)
Cinque Terre - Vernazza
Wandelen langs Cinque Terre
De abdij van San Fruttuoso
De Rolli paleizen in Genua
De Santi Ambrogio en Andrea Kerk
Zware file op de A7
De kathedraal van Como
Nesso aan het Como meer
Slot Loevestein
Moderne kunst
De Vleermuis bunker
The Royal Mile van Edinburgh
Bier en Whisky drinken
Het kasteel van Bouillon
Kajakken op de Semois
Kamperen in de Ardennen
De Grotten van Han
Kasteel Loenersloot
Per boot door Amersfoort
De watervallen van Manavgat
Het theater van Aspendos
De oude Griekse hoofdstad Perge
De historische haven van Antalya
Lekker ontbijten (2)
De Düden Waterval
Donkere wolken boven Pamukkale
Het wijndorpje Sirince
De antieke stad Efeze
Het heiligdom Aphrodisias
Grotbiken in de Mergelgrotten
De Tokyo reünie
Slot oud Zuylen (2)
Kasteel Sterkenburg
Slapen in een echt kasteel (1)
Kasteel Amerongen
Wijk bij Duurstede
De brakke vennen op Ameland
Met Pasen op Ameland (1)
Bagage staat nog in Lissabon
Het visserplaatsje Tarrafal
De Markt van Assomada
National Parc Serra Malagueta
Fortaleza Real de São Felipe
Cidade Velha, de oude stad
São Filipe
Tussen de koffieplantages
Spectaculair afdalen
Beklimming van de Fogo vulkaan (2)
Mijn kortste vlucht ooit
De hoofdstad Praia
Waar ligt Kaapverdië? (2)
Skiën in Kössen
Dinkelsbühl
Korenmolen van Zeddam
Binnenkijken in een kubuswoning
De Basiliek van Oudenbosch
Willemstad
Pyramide van Auterlitz
De vestingstad Nieuwpoort
De Moerputtenbrug

2021
Afsluiting van het jaar
De historie rond Ieper
De Bussemer heide
het raadhuis van Dudok
De Drijvende kelder van Edam
De Speeltoren van Monnickendam
Industriestad Luik
Molen de Adriaan
Historisch Gent
Het Lam Gods
In de Ridderzaal
De Gevangenpoort
Weekendje Someren (2)
De Dijkpoort van Hattem
Treintjes kijken
Kasteel Keukenhof
De Koepelkathedraal van Haarlem
De Ruïne van Brederode
Het stadhuis van De Rijp
Een bijzonder Zaans hotel
De Hortus Botanicus
De Geysir geiser (3)
Landmannalaugar
Achter de waterval
De Dyrholaey vogelrots
De Justin Bieber canyon
Vatnajökull National Park
Lopen op de gletsjer
Varen tussen de ijsschotsen
Het Fjallsarlon gletsjermeer
De 128 meter hoge Hengifoss (1)
Papagaaiduikers
Het broertje: de Selfoss
De enorme Dettifoss waterval
Walvis-spotten op zee (3)
Havenstadje Husavik
Kokende modder
De Godafoss waterval (1)
In de hotspring (1)
De Grabrok krater
Hraunfosser en Barnafoss
De Kirkjufell vulkaan (4)
Het schiereiland Snæfellsnes
Reykjavik
De Blue Lagoon op IJsland (2)
Hoog water in Den Bosch (2)
Terug in Bourtange
Kiekkaaste
Hangende keukens van Appingedam
Het Knuppelpad in t Roegwold
De Martinitoren in Groningen stad
De Wierdendorpen van Groningen
Rondje Schiermonnikoog
De mooie natuur van Lauwersmeer
Slapen in de gevangenis
Varen door Alde Feanen
Aan boord
Het planetarium van Franeker
De Brandaris op Terschelling
Historisch Harlingen
Van Workum naar Sneek (2)
Stavoren en Hindeloopen
De waterpoort van Sneek (2)
Fort de Vechten bij Bunnik (1)
Het oude stadhuis van Woerden
Wandelen langs de Waddenzee
Stadswandeling Amersfoort
De paleistuin van t Loo
Een weekendje Deventer
Pasen vieren in Oostkapelle (3)
Historische Dordrecht (2)

2020
Kasteel de Haar
Het Vredelantse klompenpad
Het Muiderslot
Weekend in Elburg
De afsluiting in Monschau (1)
De Dom van Keulen (1)
Het rode raadhuis van Basel
Het kasteel van Chillon (1)
Uitzicht op de Matterhorn (1)
Met de auto op de autotrein (1)
Oeschinensee bergmeer
De Kapellbrücke van Luzern
Over de Gotthardpass
Onder de Rijn door
Bergdorp Davos (1)
Fürstensteig bergwandeling
De hoofdstad van Liechtenstein
De bibliotheek van Sankt Gallen
De abdij van Ottobeuren (1)
Kasteel Harburg
Rothenburg ob der Tauber (3)
Historisch Delft (2)
Het Sanssouci paleis van Potsdam
Stedentrip Berlijn
De glazen koepel van de Rijksdag
De Fernsehturm van Berlijn
De Berliner Dom (1)
Schloss Charlottenburg
De Leidse Loper
De Ennemaborg in Midwolda (3)
De vesting Oudeschans
De vesting van Bourtange
Het historisch klooster van Ter Apel
De strafgevangenis van Veenhuizen
De koloniën van de weldadigheid (1)
De Dwingelederveldse heide
De hunebedden van Drenthe
Concentratiekamp Westerbork
De boerderijen van Staphorst
De Kogge uit Kampen
De Sint Nicolaaskerk van Vollenhove
Het voormalige eiland Schokland
Zondag op Urk
Het Ir Wouda gemaal in Lemmer
Toeristische rondreis door Nederland
Stedentrip Lille
De Grote Markt van Brussel (2)
Toerist in eigen land: Giethoorn (2)
Een weekendje Zutphen (3)

2019
Kerstmis in Wenen (2)
Video Brazilië reis
Vaarwel Brazilië
Rio de Janeiro
Copacabana beach
Naar de gevangenis
Ilha Grande (2)
Twee daagse trektocht (2)
Koloniaal Paraty
Het moerasgebied Pantanal (3/3)
Kanoën in de Pantanal (2/3) (1)
Te paard door de Pantanal (1/3)
Snorkelen in Rio del Prata (1)
In de blauwe grot
Parque das Aves
Onder de Iguazu Falls (1)
Buenos Aires (3)
Naar het theater in Montevideo (1)
Colonia de Sacramento
1000 reisdagen beschreven
Een stedentrip Belfast
Reisverslag Griekenland
Afsluiting in Athene (1)
Door de bergen naar Nafplio
De oude stad Mystras
De spelen van Olympia
Het mooiste Byzantijnse klooster
Het Osios Loukás klooster
Op bezoek bij het Orakel van Delphi (3)
De tempel van Apollo
Terug in Meteora (2)
Thessaloniki verdient een tweede kans
Pompeï en Vesuvius
Stedentrip Napels
Video Nieuw Zeeland en Fiji
Gehavend Christchurch
Tasman Gletsjer
Geel oog pinguïns
Met de Funyak op de Dart river
Milford Sound
Zee kayakken in het Abel Tasman N.P.
Tongariro Alpine Crossing
Rotorua en White Island
De traditionele nieuwjaarsduik
Oud en Nieuw vieren op Fiji

2018
Video Roadtrip Europe (1)
Video van Amsterdam naar Tokyo (1)
Weer thuis
Afscheid in Dresden
Ossuarium van Kutna Hora
Laatste loodjes
Hoofdstad nummer zes
Banska Stiavnica
De Slovaakse Zaanse Schans
Strbske Pleso bergmeer
Spissky castle
Cave Bath
Istvan Cave druipsteengrotten
Bukovina
Dubre bun Moldova
Transnistrie
Met Brutus door de wijngrotten
Rotsklooster van Orhei
5.000 kilometer gereden
Op de rand van Moldavie
Palatul Parlamentului
Veliko Tarnovo
De Bulgaarse hoofdstad Sofia
Op weg naar Skopje
Het klooster van Sveti Jovan Bigorski
Het meer van Ohrid
Hotspring van Benja
Butrint
De oude stad Berat
De boot in (oh nee toch op)
we gaan het klooster in
Kamperen in het Biogradska Gora N.P.
Sarajevo 1984
Una National Park
Op weg naar Bled
Neuschwanstein Castle
Plitvice meren en Una N P
We zijn vertrokken
Vertrek vrijdag 8 juni

Contact opnemenMet Ronald op Reis
Contact

Ronald van der Veer
Email
info@ronaldopreis.nl

118 Landen bezocht